Eğitim Üzerine Düşünceler pdf indir

tarafından
16
Eğitim Üzerine Düşünceler pdf indir

Bu çalışmada, eğitimle ilgili konular üzerinde durduk; eğitim sistemimizin sorunlarına çözüm önerilerinde bulunduk. Kuşkusuz eğitim, bir ülke için son derece önemli bir konudur. Çünkü eğitim, bir ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren bir değerdir. Bu yüzden eğitim konusu, sadece eğitimcileri değil, ülkenin tüm aydınlarını ilgilendiren bir konudur. Günümüzde eğitimin önemi daha da artmış ve eğitim, ülkelerin gelişmişlik ölçütlerini gösteren bir etkinlik alanı hâline gelmiş bulunmaktadır. Ülkeler, artık eğitim alanında da ciddi bir rekabet içindedirler. Kalkınmış bütün ülkelerin eğitim alanında da ileri bir seviyede olduklarını görüyoruz. Bu durum bize, eğitimle gelişmişlik arasında karşılıklı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin yeniden bir cihan devleti olabilmesi de yine eğitim alanında yapacağı ciddi hamlelere bağlıdır. Çağdaş değerlere bağlı ve nitelikli bir eğitim sisteminin ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bunun için de öncelikle eğitim felsefesi alanında ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, kendi toplum yapımıza en uygun bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekir. Kuşkusuz, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de çok iyi yetiştirilmiş bilgili ve erdemli öğretmenlere ihtiyaç vardır. Çünkü eğitimin temel ve aslî unsuru öğretmenlerdir. Bu konularda plânlama yapmak ve eşgüdümü sağlamak da devletin görevidir.
    
Bu mütevazı çalışma ile ülkemizin eğitim sorununa küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsem kendimi mutlu sayacağım.
 

Eğitim Üzerine Düşünceler isimli 103 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Abdullah Aydemir tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 28.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Eğitim Üzerine Düşünceler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.