Eğitimde Güncel Araştırmalar / Mart 2023 pdf indir

tarafından
13
Eğitimde Güncel Araştırmalar / Mart 2023 pdf indir

Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;
·         Bilim Ve Sanat Merkezlerinde (Bilsem) Müzik Biriminde Öğrenim Görmekte Olan Öğrenci Velilerinin Müzik Birimine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Osmaniye İli Örneği
·         Hayat Boyu Öğrenme Ve Bilimsel Okuryazarlik
·         Türkiye’de Genel Müzik Eğitimi Veren Orta Öğretim Kurumlarindaki (Ortaokul Ve Lise) Müzik Eğitimine Bir Bakiş
·         Nfs. D. 02721 Numarali Erzurum Nüfus Defteri (Yukari Mumcu Mahallesi Örneği)
·         Keman Eğitiminde Doğrudan Öğretime Dayali Anlamayi İzleme Stratejileri İle İlgili Uygulamalara İlişkin Öğrenci Görüşleri
·         Sudbury Vadisi Okullari Ve Türkiye’deki Okul Öncesi Eğitim
·         Dik Prizmalarin Özelliklerini Geogebra Yazilimi Yardimiyla İşleyen Matematik Öğretmenlerinin Kullanmiş Olduğu Yöntem Ve Tekniklerin İncelenmesi
·         Sinif Öğretmeni Adaylarinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Problem Çözme Becerileri Ve Akademik Başari Düzeylerinin İncelenmesi
·         Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algilari
·         Türkiye’de Eğitim Ve Sanat Eğitimi Alaninda Steam İle İlgili Yapilmiş Araştirmalara Yönelik İçerik Analizi Çalişmasi
·         Harmanlanmiş Öğrenme Uygulamalarinin Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Üzerine Etkisinin Araştirilmasi
·         Tam Öğrenme Modeline Göre Gerçekleştirilen Keman Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Ve Tutumlari Üzerine Etkisinin  İncelenmesi
·         Sosyo-Kültürel Teori Ve Öğretime Yansimasi
·         İklim Değişikliği Ve Coğrafya Eğitimi
·         Bilim Ve Sanat Merkezleri (Bilsem) Müzik Alaninda Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Çocuklarinin Müzikal Gelişimlerine Yönelik Beklentileri
·         Teknolojide Kullanilan Matematik
·         Erken Çocuklukta Eğitsel Dijital Oyunlar
·         Çalgi Eğitiminde Özdüzenlemeli Öğrenme
·         Meslek Dersi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
·         Mesleki Müzik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Çalgi Dersine Yönelik Tutumlari İle Müzik Performans Kaygilari Arasindaki İlişki
·         Müzik Öğretmeni Adaylarinin Bireysel Piyano Çalisma Yöntemleri İle Bazi Değişkenler Arasindaki İlişkilerin Belirlenmesi
 

Eğitimde Güncel Araştırmalar / Mart 2023 isimli 392 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 04.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Eğitimde Güncel Araştırmalar / Mart 2023 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.