Eğitimde Liderlik Model, Teori ve Uygulama pdf indir

tarafından
3
Eğitimde Liderlik  Model, Teori ve Uygulama pdf indir

Bu kitap eğitim liderliğine dair şimdiye kadar geliştirilmiş başlıca model ve teorileri bütün yönleriyle el alıp incelemektedir. Kitapta güncel liderlik teori ve modelleri eğitim bağlamında uygulama ile birlikte ele alınıp tartışılmıştır. Her bir liderlik model ve yaklaşımının genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra; ilgili liderliğin tanımları verilmekte, niçin okullarda söz konusu liderlik modeline ihtiyaç duyulduğu tartışılmakta, modelin boyut ve bileşenleri verilmekte, liderlik teorisinin öncüllerine dair yapılan önceki araştırmalar özetlenmekte ve okullarda uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Her bir bölümün sonunda; konunun özetine, modele dönük eleştirilere, modelin daha iyi anlaşılması için tartışma sorularına ve uygulama etkinliklerine yer verilmiştir. Bu kitabın hedef okuyucu kitlesi; eğitim liderliği, eğitim yönetimi, eğitim politikaları alanında lisansüstü eğitim yapan öğrenciler; eğitimde politika yapıcılar, eğitim/okul yöneticileri ve eğitim müfettişleri ile okul iyileştirme ve geliştirme  işiyle uğraşan kişi ve öğretmenlerdir.
 

Eğitimde Liderlik Model, Teori ve Uygulama isimli 265 sayfadan oluşan kitap ; Selahattin Turan tarafından yazılmış ve ASOS YAYINEVİ yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Eğitimde Liderlik Model, Teori ve Uygulama pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.