Ehl-i Sünnet ve Şîa’nın Tefsir Tarihi pdf indir

tarafından
5
Ehl-i Sünnet ve Şîa’nın Tefsir Tarihi pdf indir

Zehebî Mısırlı Ehl-i Sünnet bir alimdir. Müellifin en meşhur eserlerinden birisi et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn’dur. Müellif bu eserinde tefsir tarihi konularına yer vermiş, geçmişten günümüze kadar yazılmış tefsirleri ve müfessirleri tanıtmıştır. Marife ise Irâklı Şii bir alimdir. Marife’nin de en önemli eserlerinden birisi et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn fî Sevbihi’l-Kaşîb’tir. Müellif bu eserini, Zehebî’nin eserindeki yanlışları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamak için kaleme almıştır. Çünkü Marife, Zehebî’nin Şii tefsirleri hakkıyla anlatmadığını iddia etmektedir. Biz de bu iki eseri mukayeseli olarak inceledik. Hemen hemen aynı dönemde yaşamış, iki farklı mezhebe mensup bu iki alimin eserlerinde ortak ele aldıkları müfessirlere ve tefsir kitaplarına bakış açılarını tespit edip objektif bir şekilde yorumlamaya çalıştık. Okuyucularımıza, farklı mezheplere mensup iki alimin aynı konu/kitap/şahıs hakkındaki düşüncelerinin ne derece farklılık arz ettiğini göstermeye çalıştık. Ayrıca müelliflerin birbirlerinden bağımsız olarak ele aldıkları tefsirleri ve müfessirleri de ilgili başlıklar altında tablolar halinde tanıttık. Bu sayede okuyucularımızın iki kitabın farklı yönlerini daha iyi görmelerini ve daha fazla tefsir ve müfessir hakkında bilgi edinebilmelerini amaçladık. Neticede kitabımız okuyucularımıza, tefsir sahasının öne çıkan yüz seksen iki siması ve doksan yedi tefsir kitabı hakkında bilgi vermektedir.
 

Ehl-i Sünnet ve Şîa’nın Tefsir Tarihi isimli 278 sayfadan oluşan kitap ; Musa Öztürk tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 25.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Fıkıh Usulü pdf indir başlıklı makalemizde Fıkıh Usulü indir, Fıkıh Usulü oku ve Fıkıh Usulü pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Ehl-i Sünnet ve Şîa’nın Tefsir Tarihi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.