Emirdağ Araştırmaları Tarih-Kültür-Ekonomi pdf indir

tarafından
6
Emirdağ Araştırmaları  Tarih-Kültür-Ekonomi pdf indir

Emirdağ, antik dönemden günümüze kadar hemen her dönemde önemini korumuş bir yerleşim birimidir. Roma ve Bizans dönemlerinde Anadolu’daki başlıca şehirlerden biridir. İslâm orduları ilk defa Hz. Ömer döneminde buraya akınlar düzenlemiştir. Malazgirt savaşı öncesinde 1068 yılında Selçuklu dönemi Türkmen beylerinden Emir Afşin tarafından şehre hâkim olunmuş, asıl Türk yerleşmesi 1116 Bolvadin savaşından sonra gerçekleşmiştir. Belde, Osmanlı döneminde Barçınlı kazası olarak adlandırılmış, Sultan Aziz zamanında Aziziye adını almıştır. 1931 tarihinde ise kazanın adı Emirdağ olarak değiştirilmiştir. İlçe, Millî Mücadelenin hazırlık safhasının yaşandığı yer olmasıyla da önem taşımaktadır.
Emirdağ ve köylerine Türk hâkimiyetinden itibaren çok sayıda Yörük – Türkmen aşiretinin yerleştiği bilinmektedir. Ayrıca Kafkaslar ve Balkanlardan da önemli ölçüde muhacir iskânı gerçekleşmiştir. Folklorik ve kültürel zenginliğin arkasında büyük ölçüde bu tarihî birikim yer almaktadır. Ankara-İzmir hızlı tren hattının Emirdağ ve çevresinin ticarî, turistik ve kültürel hareketliliğine önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesi de gelecek vizyonu açısından dikkate değerdir.
Afyon iline bağlı Emirdağ’ın tarihi, kültürü ve ekonomisi hakkındaki bu çalışmalarla Türk kültür tarihi araştırmalarına da önemli katkılar sağlanmış olacaktır..
 

Emirdağ Araştırmaları Tarih-Kültür-Ekonomi isimli 624 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 11.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Emirdağ Araştırmaları Tarih-Kültür-Ekonomi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.