Enfeksiyon Etkeni Bakteriler ve Tanı Yöntemleri pdf indir

Enfeksiyon Etkeni Bakteriler ve Tanı Yöntemleri pdf indir

Enfeksiyon etkeni bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu sonrasında antimikrobiyal duyarlılık testlerine göre belirlenen antibiyotiklerin seçimi ve uygun kullanımı, bu küresel tehdit karşısında en doğru yaklaşım olacaktır. Bu kapsamda; başta tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarları olmak üzere, bakteriyolojik tanımlama yapılan tüm mikrobiyoloji laboratuvarları ve bu alandaki araştırmacılar için bir kaynak kitap olabilmesi düşüncesi ile yola çıkılmıştır. Bakterilerin güncel taksonomisi de göz önünde bulundurularak, enfeksiyon etkeni bakterilerin genel özellikleri, yaptığı hastalıklar ve laboratuvar tanısında kullanılan bakteriyel tanımlama testlerine yer verilmiştir.
 

Enfeksiyon Etkeni Bakteriler ve Tanı Yöntemleri isimli 164 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Çakıcı tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 25.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Enfeksiyon Etkeni Bakteriler ve Tanı Yöntemleri pdf indir - indir