Engellilik ve Yaşam pdf indir

tarafından
6
Engellilik ve Yaşam pdf indir

Tarihsel süreç içinde insanoğlu yaşadığı toplum içinde ‘kendilik ve benlik’ bilincine ulaşmıştır. İnsan ait olduğu toplum sayesinde doğa durumunun tehdidinden güvenli ortamlara kavuşup refah düzeyine ulaşmaya çalışmıştır. Ancak geçmişten günümüze olması gereken adil ve eşit bir toplum düzeni tam anlamıyla sağlanamamıştır. Bu durumun farkında olan dünya ülkeleri mevcut farklılıkları gözeterek daha çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için birçok yasal düzenlemeler ve uygulamalar içerisinde bulunmuştur. Bu düzenlemelerle birlikte, her insanın yaşam hakkına saygı gösterilmesi, özgürlüklerin insan hakları çerçevesinde sağlanması kapsamında engelli bireylerin yaşam haklarının korunması ve geliştirilmesi için tüm toplumun bu farkındalık ve bilince sahip olması oldukça önemlidir.
“Engellik ve Yaşam” adlı kitabımızda, engelliliğe ilişkin mevcut haklar ve düzenlemeleri, sorun ve çözüm önerilerini, alanında uzman birçok akademisyenle birlikte; bilişimden sağlığa, ekonomiden sosyal hizmete ve çalışma hayatından gündelik yaşamımıza kadar on sekiz farklı başlıkta ele almaya çalıştık. Ülkemize ve tüm okuyucularımıza farkındalık kazandıracağını düşündüğümüz kitabımızın engellilik alanına da katkı sağlamasını dileriz.
 

Engellilik ve Yaşam isimli 326 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Gamze Ebru Çiftçi tarafından yazılmış ve ORİON KİTABEVİ yayınevinin 29.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Engellilik ve Yaşam pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.