Erken Çocukluk Eğitimine Giriş pdf indir

tarafından
28
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş  pdf indir

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş isimli kitap, okul öncesi eğitimle ilgili te­mel konuları barındıran bir kaynak özelliği taşımaktadır. Müfredattaki “Er­ken Çocukluk Eğitimine Giriş” ismi dersten kaynaklı olarak, kitabın isminde de (uluslararası alanda 0-8 yaş grubunu temsil eden) “erken çocukluk” kav­ramı ele alınsa da içerik olarak (Türkiye’deki eğitim sistemi doğrultusunda) 0-6 yaş grubu çocuklarını kapsamaktadır.
Türkiye’de Okul Öncesi Öğret­menliği Lisans Programı’nda 0-6 yaş arasını kapsayan bir dönem ele alın­maktadır. Dolayısıyla kitabın isminde 0-8 yaş söz konusu olsa da içerik 0-6 yaşı esas almıştır. Erken Çocukluk Eğitimine Giriş dersi, lisans eğitimindeki ilk alan dersi olması nedeniyle öğrenciler ve akademisyenler için ayrı bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, Erken Çocukluk Eğitimine Giriş kitabı, (müf­redatı temel alsa da) geniş bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. Şöyle ki, erken çocukluk eğitiminin tanımı, amaçları, yararları, okul öncesi eğitiminin te­mel ilkeleri, okul öncesi dönem çocuğunun gelişimsel özellikleri, yaşamın ilk yıllarındaki eğitime ilişkin görüşler,
Türkiye’de ve Dünya’da okul öncesi eğitim, Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumları ve ilgili kuruluşlar, okul ön­cesi eğitim kurumlarının iç mekân, sınıf ve dış mekân özellikleri ile okul öncesi eğitim kurumlarındaki personel konularının yanı sıra okul öncesi eğitim programları ve güncel yaklaşımlar konuları ele alınmıştır. Ek olarak, okul öncesi dönemde aile, akranlar, aile-okul işbirliği, okul öncesi eğitimin sorunları, çocuk hakları ve eğitimi, okul öncesi eğitimde kalite, kaynaştırma başlıklarına da yer verilmiştir.
 

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş isimli 605 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EĞİTEN KİTAP yayınevinin 03.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.