Etkinlik Örnekleriyle Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitimi pdf indir

tarafından
2
Etkinlik Örnekleriyle Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitimi  pdf indir

Özel gereksinimli öğrenci grupları arasında özel öğrenme güçlüğü tanısı alan öğrenciler ülkemizde genellikle genel eğitim sınıflarına yerleştirilmektedir. Tanı alma riski olan ya da değerlendirmedeki yetersizlikler nedeniyle tanısı olmayan öğrenciler de hesaba katıldığında genel eğitim sınıflarındaki özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sayısı oldukça fazladır.
 
Bu kitabın öncelikli amacı özel öğrenme güçlüğü konusunda bilgi, beceri ve deneyim sağlayarak bu güçlüğe sahip olan ve olmayan tüm öğrencilerin gereksinimlerini bir arada ve en üst düzeyde karşılamaya inanan ve bunun için çaba harcayan/harcayacak olan ilgili tüm uzmanlara destek sunabilmektir. Bu amaçla özel öğrenme güçlüğü ile ilgili temel konularda okuyuculara bilgi vermenin yanı sıra genel eğitim sınıflarında uygulanacak stratejilere ve uyarlamalara ilişkin etkinlik örneklerinin sunumuna da özen gösterilmiştir.
 

Etkinlik Örnekleriyle Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitimi isimli 224 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve EĞİTEN KİTAP yayınevinin 09.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Etkinlik Örnekleriyle Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitimi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.