Fahreddin Razî 7 Öncülerimiz 11 pdf indir

tarafından
6
Fahreddin Razî  7 Öncülerimiz 11 pdf indir

Fahreddin Râzî, İslam medeniyetinin en önemli öncü âlim şahsiyetlerinden birisidir. O, sahip olduğu şahsiyet ve ilmî birikim, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle İslamî ilimlere çok büyük katkıda bulunmuştur. Râzî’nin dinî ilimlerdeki öncülüğü sadece belli bir alanla sınırlı kalmamıştır. Bilakis o, eser verdiği bütün ilim dallarına ayrı bir bakış açısı, yöntem ve muhteva kazandırmıştır.
Râzî, en büyük şöhreti kaleme aldığı Mefâtîhu’l-Gayb isimli eseriyle tefsir ilminde elde etmiştir. Bunun yanısıra o, Hz. Peygamber’in sünnetine ve Hadis ilmine de son derece vakıftır. Fıkıh ilmine hem usul/yöntem, hem de fürû/fıkhȋ meseleler itibarıyla büyük katkıda bulunmuş ve bu alanda müstakil eserler kaleme almıştır. Onun öncülük yaptığı bir diğer önemli ilim dalı Kelam ve Felsefe olmuştur. Geliştirdiği felsefî kelam anlayışıyla o, kelam ile felsefeyi birleştirmiş, başta Mu’tezile ve Şia olmak üzere pek çok Ehl-i Sünnet dışı kesimi bizzat kendi prensipleri dahilinde eleştirip reddetmiştir. Râzî, Tasavvuf ilmine da bizzat kendi keşf ve ilhamlarıyla zenginlik katmış, bunun yanısıra Tıp, Astronomi, vb. müspet ilim dallarında da söz sahibi olmuştur.
 
 

Fahreddin Razî 7 Öncülerimiz 11 isimli 166 sayfadan oluşan kitap ; Yard. Doç. Dr. Muammer Erbaş tarafından yazılmış ve ENSAR NEŞRİYAT yayınevinin 12.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Bu Devr İçinde Benem Padişah-ı Mülk-i Suhan Bakî Kitabı / Edebiyat Yazıları III pdf indir başlıklı makalemizde Bu Devr İçinde Benem Padişah-ı Mülk-i Suhan Bakî Kitabı / Edebiyat Yazıları III indir, Bu Devr İçinde Benem Padişah-ı Mülk-i Suhan Bakî Kitabı / Edebiyat Yazıları III oku ve Bu Devr İçinde Benem Padişah-ı Mülk-i Suhan Bakî Kitabı / Edebiyat Yazıları III pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Fahreddin Razî 7 Öncülerimiz 11 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.