Fen Öğretiminde Model ve Modelleme pdf indir

Fen Öğretiminde Model ve Modelleme pdf indir

Bu eser fen bilimleri eğitimindeki modellerin ve modellemenin nasıl kullanılacağı ve hangi yöntem ve tekniklere adapte edilebileceğini anlatan güncel alan yazına dayalı hazırlanmıştır. Bu amaçla; oluşturulan bu bilimsel kitap projesi ile, modellerin ve modellemenin fen eğitimindeki yerini, önemini ve uygulama örneklerinin açık anlaşılır bir şekilde sunulması amaçlanmıştır. Ayrıca kitap, model ve modelleme sürecinin fen bilimleri eğitiminde etkili kullanımını arttırmayı hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır. “Fen Öğretiminde Model ve Modelleme” adlı bu bilimsel eser Türkçe alan yazına önemli katkılar sunabilecek yeterlilikte ve donanımda bir içerik ile alanında uzman kişiler tarafından yazılmış teorik bilgilerin yanı sıra sınıf içi uygulamalara oldukça bol ve çeşitli örnekler sunmaktadır.

“Fen Öğretiminde Model ve Modelleme” kitabının içeriği incelendiğinde, ‘’Fen öğretiminde model ve modellemenin önemi, model türleri, modelleme döngüleri, fen öğretiminde modelleme becerileri ve geliştirilmesi, bilgisayar tabanlı modelleme, artırılmış gerçeklik ile modelleme, argümantasyon ile modelleme, STEM ile modelleme, drama ile modelleme, fen öğretiminde model/modelleme kavramları ışığında okul dışı öğrenme ortamları, fen öğretiminde matematiksel modellemenin önemi, sanat etkinlikleri ile modelleme, fizik, kimya, biyoloji ve astronomi konu ve kavramlarının modelleme yolu ile öğretimi ve fen bilimleri eğitimindeki örnekleri’’ konuları yeralmaktadır.
 

Fen Öğretiminde Model ve Modelleme isimli 384 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 19.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Fen Öğretiminde Model ve Modelleme pdf indir - indir