Fintek ve Regülasyon Bir Elmanın İki Yarısı pdf indir

tarafından
5
Fintek ve Regülasyon  Bir Elmanın İki Yarısı pdf indir

Fintek (Finansal Teknolojiler), ülkelere ve halklarına sağlayacağı ekonomik üstünlük ve faydalar ile aslında bilgiyi, bereketi ve zenginliği sembolize eden elmaya benzetilebilir. Ama bu elmanın tamamı Fintek’ten oluşmamaktadır. Aynen ortadan ikiye ayrılmış elmanın her iki yarısının birlikte bir bütün oluşturması gibi; bu elmanın bir yarısı Fintek diğer yarısı ise Fintek’i kalıcı ve sürdürülebilir yapacak uygun düzeydeki regülasyonlardır. Ancak bu şekilde elma metaforu bir bütün olarak herkes için bilgi, bereket ve zenginlik ifade edecektir.

Bu kitap ile Fintek’in aslında ne olduğu ve herkes için faydalı olup olmadığı, sonuçta sürdürülebilir bir kavram olması için nelerin gerektiği konusu irdelenmiştir. Fintek’in geldiğimiz bilgi ve teknoloji çağının kaçınılmaz ürünleri olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu ürünlerin sürdürülebilir olmasının bir koşulu da regülasyonlardır. Araştırmacılar, regülasyonsuz tek başına Fintek ürünlerinin uzun vadeli olmayacağı, Fintek’in henüz erken evrede olduğu, ağır şartları olan regülasyonların bu erken evrede bulunan Fintek’ten beklenen yararı engelleyeceği fakat diğer yandan Fintek ürün ve hizmetlerinin regülasyonsuz bırakılmaması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Fintek olgunlaştıkça ürün bazlı regülasyonlar ile daha sürdürülebilir, ülke ekonomilerine ve halklarına yüksek fayda sağlayacak araçlar hâline dönüşecektir.
Eser, uzun anlatımlardan kaçınılarak konunun genel çerçevesi ve resminin ortaya konulduğu, stratejistlerin dikkatini çekecek noktaların birleştirildiği, konuya giriş yapmak isteyenlere kaynak oluşturacak biçimde tasarlanmıştır.
 

Fintek ve Regülasyon Bir Elmanın İki Yarısı isimli 92 sayfadan oluşan kitap ; Baki Rıza Balcı tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 28.04.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Fintek ve Regülasyon Bir Elmanın İki Yarısı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.