Fiziksel Deniz Bilimleri pdf indir

tarafından
6
Fiziksel Deniz Bilimleri pdf indir

Bu kitap, fiziksel deniz bilimleri ya da alışılageldiği üzere fiziksel oşinografi alanındaki Türkçe kaynak eksikliğini kısmen de olsa doldurmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta, konunun tarihî gelişimi kapsamlı olarak özetlendikten sonra genel kavramlar ve denizlerin fiziksel özellikleri sıralanmaktadır. Denizlerdeki sıcaklık, tuzluluk ve derinliğe bağlı olarak deniz suyu yoğunluğu hesaplamalarını, su, tuz ve ısı bütçesi konuları izlemektedir. Kütlenin ve momentumun korunumu denklemlerinin çıkarımı ve ilgili uygulamalar olabildiğince yalın şekilde verilmektedir. Deniz suyu fiziksel özelliklerinin okyanuslarda gözlenen büyük ölçekli akıntılara etkileri, yerdönel akıntılar başlığı altında açığa çıkarılmaktadır. Yalnızca kendi başına bir kitap olabilecek deniz dalgaları konusunda, kuramsal bağıntılar ve açıklayıcı soru çözümleri oldukça geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Yaşamsal öneme sahip çeken akıntılar ve korunma yöntemleri kitabın son bölümünde yer almaktadır.
 

Fiziksel Deniz Bilimleri isimli 208 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Serdar Beji tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 23.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Fiziksel Deniz Bilimleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.