Franchise Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tedarik Zinciri Performansı pdf indir

tarafından
3
Franchise Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tedarik Zinciri Performansı pdf indir

1. Giriş

2.Kavramsal Çerçeve
2.1. Yiyecek İçecek İşletmeleri
2.2. Tedarik Zinciri Yönetimi
2.3. Yiyecek İçecek İşletmeleri Ve Franchısıng

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli
3.2. Hipotezler
3.3. Ölçüm Aracı
3.4. Örneklem Ve Verilerin Toplanması
3.5. Verilerin Analizi
3.6. Araştırmanın Evren Ve Örneklemi

4. Bulgular
4.1. Demografik Bulgular
4.2. Tanımlayıcı İstatistikler
4.3. Hipotezlerin Test Edilmesi

5. Sonuç Ve Öneriler
 

Franchise Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tedarik Zinciri Performansı isimli 96 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Cihan Canbolat tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 11.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Franchise Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tedarik Zinciri Performansı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.