Gecekondu: Türkiye’de Kırsal Göç ve Kentleşme pdf indir

Gecekondu: Türkiye’de Kırsal Göç ve Kentleşme pdf indir

Kemal H. Karpat bu çalışmasında; Türkiye’nin kentleşme problematiğini göç literatürü çerçevesinde çok boyutlu bir şekilde değerlendirmektedir. Türkiye’de özellikle 1950’lerden sonra ortaya çıkan kırdan kente göç Türk modernleşmesinin en büyük tartışma alanlarından biridir. Bu durum bütünüyle Türkiye’nin sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel yapısını değiştirmiş ve değiştirmeye de devam etmektedir.
İşte bu çalışmada bu değişimlerin nasıl meydana geldiği, Türkiye’de kırdan kente göçün hangi amaçlarla başladığı, kentin yapısını nasıl değiştirdiği, gecekondulaşma kavramı, Türk siyasi partilerinin bu bölgelere yönelik bakışları, kentte yaşayanlar ve gecekonduda yaşayan arasındaki çatışmalar, bunun yanında kentin mi kırsalı yoksa kırsaldan yapılan göçün mü kenti etkilediği gibi günümüzdeki kentlileşme, kentsel dönüşüm çalışmalarını da etkileyen sorulara Kemal H. Karpat’ın çok uzun araştırmalar sonucunda yaptığı değerlendirmeler ışığında cevaplar bulunabilir.
 
Gecekondu, “gecekondulaşma”yı, derin bir tarihsel kavrayış içinde, evrensel ve kuramsal boyutunu ihmal etmeden, özgün bir üslupla inceleyen ender çalışmalardan biridir.
 

Gecekondu: Türkiye’de Kırsal Göç ve Kentleşme isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Kemal H. Karpat tarafından yazılmış ve TİMAŞ AKADEMİ yayınevinin 07.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Felaketler Çağı Ortadoğu'da Kıtlık, Kara Veba ve Salgın Hastalıklar (1200-1405) pdf indir başlıklı makalemizde Felaketler Çağı Ortadoğu'da Kıtlık, Kara Veba ve Salgın Hastalıklar (1200-1405) indir ve Kara Veba ve Salgın Hastalıklar (1200-1405) oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Gecekondu: Türkiye’de Kırsal Göç ve Kentleşme pdf indir - indir