Geçmişten Günümüze Kur’an Eksenli Bazı Tartışmalar pdf indir

tarafından
4
Geçmişten Günümüze Kur’an Eksenli Bazı Tartışmalar pdf indir

Kur’ân-ı Kerîm etrafında İslâm’ın bidayetinden günümüze kadar Müslüman âlimler tarafından sayısız eserler vücuda getirilmiştir. Biz de Kur’ân etrafında yapılan bu çalışmalara küçük bir katkıda bulunmak amacıyla geçmişten günümüze Kur’ân eksenli tartışmalara ilişkin seri halinde editöryal bir çalışma yapmayı planladık. Bu hedefimizin ilki olan bu kitapta farklı anabilim dallarında kendi alanında uzman hocalarımızın yazılarına başvurduk. Dolayısıyla bu çalışmada vahyin teşekkülü, Kur’ân-ı Kerîm’in mushaf halinde derlenmesi ve çoğaltılması, Kur’ân’a karşı tarihselci yaklaşımlar, ahkâm âyetlerinin model teşrî olup olmadığı, Kur’ân ve dinî ilimleri öğretme karşılığında ücret alma meselesi, geçmişten günümüze Kur’ân öğretimi ve yöntemi, ateistlerin Kur’ân-ı Kerîm’e yönelttikleri eleştiriler, ehl-i kitap birikimleri ve çağdaş değerler geriliminde klasik tefsir ve çağdaş Kur’ân yorumları, tilâvet secdesinin fıkhî yönü, Kur’ân’ın işârî yorumu ve kullanılmayacak derecede yıpranmış Mushafların imha edilmesi meselesi gibi belli başlı konulara yer verdik.
 

Geçmişten Günümüze Kur’an Eksenli Bazı Tartışmalar isimli 388 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 10.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Geçmişten Günümüze Kur’an Eksenli Bazı Tartışmalar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.