Gençler İçin Hikaye Antolojisi pdf indir

tarafından
3
Gençler İçin Hikaye Antolojisi pdf indir

Eğitimci-Araştırmacı-Yazar Ahmet Sezgin tarafından hazırlanan “Gençler İçin Hikâye Antolojisi” isimli kitaptaki ürünlerin; gençlerin duygu dünyalarına uygun, estetik yönden gelişmelerine fırsat veren, dil ve edebiyat yönünden iyi kurgulanmış; ana dillerini iyi kullanarak dinleme, okuma,konuşma ve yazma yeteneklerini geliştiren; onların hayal güçlerini harekele geçiren, duygu ve düşünce evrenini genişleten, ilgi çekici, güzel hikâyeler olmasına özen gösterildi.
Bu hikâye seçkisinde yer verilen 91 hikâyenin sevgi, saygı, edep, nezaket, dostluk, kardeşlik, aile bağları, vefa, sadakat, merhamet, şefkat, iyilik,pişmanlık, fedakârlık, alçakgönüllülük, duygudaşlık, affetme, hoşgörü, adalet, doğruluk, dürüstlük, çalışma azmi, sorumluluk, mutluluk, özlem, ümit,sabır, cesaret, onur, özgürlük, insan ve hayvan hakları; Allah, vatan, bayrak,dil, insan ve tabiat sevgisi gibi millî ve insani değerleri işleyerek gençlerinkişiliklerini geliştirici, ruhi ve sosyal ihtiyaçlarım karşılayıcı özellikleri dikkate alındı.
“Gençler İçin Hikâye Antolojisi” dikkatle okunduğunda YenileşmeDönemi Türk Edebiyatında geçmişten günümüze eski ve yeni hikayecilerimizin konu, zihniyet, dönem, üslup, dil, teknik ve hikâye anlayışı bakımından karşılaştırmasını yapma imkânı da bulunabilecektir.Büyüklerin de çok severek okuyabilecekleri bu güzel hikâyelerinözellikle de lise ve üniversiteli gençlerimize okuma, dil ve edebiyat zevkiyle birlikte millî ve evrensel değerlerin kazandırılmasında önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.
 

Gençler İçin Hikaye Antolojisi isimli 416 sayfadan oluşan kitap ; Ahmet Sezgin tarafından yazılmış ve ETÜT YAYINLARI yayınevinin 19.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Gençler İçin Hikaye Antolojisi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.