Gök-Tanrı’dan Günümüze Türklerde Din pdf indir

tarafından
4
Gök-Tanrı’dan Günümüze Türklerde Din pdf indir

Din, toplumların varoluşlarından bu yana kültürel, sosyal ve politik yaşamlarını şekillendiren en önemli unsurlardan biri olmuştur. Türklerin dini geçmişi de bu bağlamda, ulusal kimliğin, kültürel yapıların ve toplumsal normların anlaşılması için vazgeçilmez bir pencere sunmaktadır. Faruk Yılmaz, bu eserinde, Türklerin tarihsel süreci boyunca inanç sistemlerini detaylı bir şekilde inceliyor.  Bu bölümde, Türklerin kökenlerinden itibaren inanç sistemlerine, Gök Tanrı dini üzerinden bakılıyor. Mitolojik ögeler ve dini inançların toplumsal yapısı, detaylı mit ve destan analizleri ile işleniyor.
Türklerin, tarihi boyunca farklı coğrafyalarda ve dönemlerde etkileşimde bulunduğu dinleri Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm, Zerdüşt Dini, Maniheizm, Yahudilik-Hazarlar, Hıristiyanlık ve son olarak İslamiyet üzerinden ele alıyor. Bu kitap, sadece bir dini tarih incelemesi olmanın ötesinde, Türk toplumlarının evriminde, göçebe topluluktan yerleşik düzene, avcılık-toplayıcılıktan tarım toplumuna ve devlet yapılanmalarına kadar uzanan bir yolculuğa ışık tutuyor. Ayrıca Türklerin, zaman içinde ve mekânlar arasında nasıl bir dini ve kültürel dönüşüm yaşadığını, hangi inanç ve ibadet biçimlerini benimsediğini, inançların toplumsal ve bireysel yaşama nasıl yansıdığını analiz ediyor.
Türklerin dinler karşısındaki tavrını, farklı dini sistemlerle nasıl etkileşime girdiğini ve bu süreçte nasıl bir kültürel alışverişin olduğunu anlamak isteyen herkes için, “Gök Tanrı’dan İslamiyet’e: Türklerde Din”, derinlemesine bilgi ve geniş bir perspektif sunuyor. Eserde; bilim insanları, araştırmacılar ve konuyla ilgili herkes için bir referans olabilecek nitelikte, zengin bir içerik bulunmaktadır. Faruk Yılmaz, okuyucuyu, tarihin derinliklerine doğru, bilgi dolu ve sürükleyici bir maceraya davet ediyor.
 

Gök-Tanrı’dan Günümüze Türklerde Din isimli 392 sayfadan oluşan kitap ; Faruk Yılmaz tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 14.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Gök-Tanrı’dan Günümüze Türklerde Din pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.