Görme Pratikleri Disiplinlerarası Görsel İletişim Çalışmaları pdf indir

tarafından
5
Görme Pratikleri Disiplinlerarası Görsel İletişim Çalışmaları  pdf indir

21. yüzyılda görsel iletişimin tüm dünyayı hâkimiyet altına alışına tanıklık ediyoruz. İletişim biçimleri, araçları ve içeriklerinin geçirdiği başkalaşıma adapte olmak zorunda hissediyoruz. Sokak sanatçıları devrime niyetleniyor, sosyal medyanın mütemadi akımları milyonları sürüklüyor, kolektif bir güdülenmeyle ünlüler ‘iptal’ ediliyor, kopyalamaya müsait imgeler yüzbinlerce dolara alıcı buluyor, mahallemizin bakkalı ‘içerik’ üretme derdine düşebiliyor. Bu bağlamlarda, edindiğimiz görme pratiklerinin hayatımızın tümünü şekillendirdiğinin ve ona anlam kazandırdığının farkındayız. Sıradan görüntülerin derinindeki anlamları keşfetmek, tüm dünyanın gözünü çevirdiği imgelerin değerini sorgulamak, görselliğin şiddetle olan bağını irdelemek, ülkelerin markalaşması, sanatın metalaşması ve benzeri konularda iletişim bilimlerinin disiplinlerarası gücü devreye giriyor.
Bu derleme kitapta yer alan görsel iletişim ve görsel kültür analizleri yoluyla muhtelif biçimlerde izlediğimiz, tükettiğimiz veya deneyimlediğimiz görüntüleri anlamlandırmaya katkı sağlamayı amaçladık. Her birinin yeni fikirlere ve tartışmalara vesile olmasını ümit ediyoruz.
 

Görme Pratikleri Disiplinlerarası Görsel İletişim Çalışmaları isimli 312 sayfadan oluşan kitap ; Mehmed Sarı tarafından yazılmış ve LİTERATÜRK ACADEMİA yayınevinin 26.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Görme Pratikleri Disiplinlerarası Görsel İletişim Çalışmaları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.