Görsel İletişimde Disiplinlerarası Yaklaşımlar Interdisciplinary Approaches In Visual Communication pdf indir

tarafından
4
Görsel İletişimde Disiplinlerarası Yaklaşımlar  Interdisciplinary Approaches In Visual Communication pdf indir

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın ortaya çıkardığı teknoloji, üretim süreçlerini kökten değiştirmiş ve insanları büyük veri yığınları ile baş başa bırakmıştır. İnsanlara her yönden gelen verinin, enformasyonun ve bilginin insan tarafından algılanması ve buna göre bir davranış ortaya koyması kültürün şekillenmesinde önemli bir boyut haline gelmiştir. Ortaya çıkan hızın getirisi, görsel kavramını hayatımızın her alanına sirayet ettirmiş ve iletişimin en önemli yapı taşlarından birisi haline gelmesine yol açmıştır. Tarih, turizm, sanat tarihi, grafik tasarım, sinema, radyo ve televizyon, halkla ilişkiler ve diğer sosyal bilimlerin alanları ile sanat disiplini içinde bulunan diğer tüm alanların bir arada ve ilişkili düşünülmesi ve yapılan çalışmalarda birbirlerine kesişim noktaları üzerinden disiplinlerarası bir yaklaşımla bilimsel çalışmaların yapılması, bu kitabın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
 

Görsel İletişimde Disiplinlerarası Yaklaşımlar
Interdisciplinary Approaches In Visual Communication isimli 220 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Erdoğan Köse tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 20.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Görsel İletişimde Disiplinlerarası Yaklaşımlar Interdisciplinary Approaches In Visual Communication pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.