Gunyet’üt Talibin pdf indir

tarafından
12
Gunyet’üt Talibin pdf indir

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin el-Gunye li-talibi tariki’l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) Gunyetüt Talibin – isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır. Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor. Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir. İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam’ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor. Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.
 

Gunyet’üt Talibin isimli 852 sayfadan oluşan kitap ; Seyyid Abdülkadir Geylani tarafından yazılmış ve GELENEK YAYINCILIK yayınevinin 09.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan ve Allah Kalpleri Döndürür Günahkarlar, Hakk’ı Arayanlar, Veliler ve Arınmaya Giden Yol pdf indir başlıklı makalemizde Hakk’ı Arayanlar, ve Allah Kalpleri Döndürür Günahkarlar ve Veliler ve Arınmaya Giden Yol indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Gunyet’üt Talibin pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.