H.L.A.Hart’ın Hukuk Kavramı pdf indir

H.L.A.Hart’ın Hukuk Kavramı pdf indir

“H.L.A. Hart (Herbert Lionel Adolphus Hart) 1961 yılında “Hukuk Kavramı (The Concept of Law)” isimli bir kitap yazar ve bu tarihten sonra İngilizce literatürde kaleme alınan hukuk felsefesi, hatta hukuk sosyolojisi metinlerinin hemen hemen tümü, bir şekilde ondan bahseder. Bu anlamda bir dönüm noktasını, “opus magnum”u simgeleyen kitabın, hukuk düşüncesini derin izler bırakarak etkilediğine kuşku yoktur. Hukuk Kavramı’nın yayınını takiben gösterilen yoğun ilgiden ve devasa bir literatürün oluşmasından ziyade, ardılı çalışmalarda ona atfedilen görüşlerin bazen asıl metni aşması, temel savlarından uzaklaşması ve hatta çelişik ifadeler içermesi dikkat çekici gözükebilir. Ancak bunu, Hukuk Kavramı’nın, tarihteki tüm diğer önemli eserlerle aynı kaderi paylaştığı gerçeğinden farklı bir anlam yükleyerek değerlendirmemek gerekir. Söz konusu eser, hukuk felsefesinde ciddi bir dönüşümün müjdecisidir ve hakkında yazılanlar, gölgede kalan kısımlarını aydınlatma, noksanlarını giderip tamamlama uğraşının ürünü olarak okunabilir.”

I. Hukukun Tanımı veya Tanımlanamayışı
II. Austin Eleştirisi
III. Kurallar Sistemi Olarak Hukuk
IV. Hukuk ve Ahlak İlişkisi
V. Uluslararası Hukuk
 

H.L.A.Hart’ın Hukuk Kavramı isimli 273 sayfadan oluşan kitap ; Şule Şahin Ceylan tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 30.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

H.L.A.Hart’ın Hukuk Kavramı pdf indir - indir