Hadis Ehlinin Şerefi ve Hadis Ehline Nasihat (Şerefü aṣḥabi’l-ḥadîs̱) pdf indir

tarafından
5
Hadis Ehlinin Şerefi ve Hadis Ehline Nasihat (Şerefü aṣḥabi’l-ḥadîs̱) pdf indir

Hadis ehlinin dinin öğretilmesindeki rolü konusunda telif edilmiş ilk ve en meşhur eser olup müellifin 444’te (1053) gerçekleştirdiği hac seyahatinden önce yazılmış olmalıdır.

Şerefü aṣḥâbi’l-ḥadîs̱’in yazılmasının sebebi dönemin Mu‘tezile kelâmcılarının Hâriciyye’ye ve Revâfız’a mensup birtakım grupların hadise ve hadis ehline karşı tavırlarıdır. Bu gruplara mensup olanlar dinî meseleleri Kur’an ve Sünnet yerine akılla çözme yoluna gitmiş ve hadis ehlini hafife almıştır. Bağdâdî’ye göre Ehl-i sünnet karşıtları hadislerde kendi görüşlerine aykırı unsurları görünce hadislerin değersizliği fikrini yaymaya çalışmışlardır. Müellif eserinde hadislerin İslâm dinini öğrenmenin yegâne kaynağı olduğunu ve hadislerde hakkında hüküm beyan edilmeyen hususların din açısından bir değer taşımadığını belirtmiş, hadis âlimlerinin ulemânın başında geldiğini söylemiştir. Hatîb el-Bağdâdî’den yaklaşık iki asır önce İbn Kuteybe aynı endişelerle Teʾvîlü muḫtelifi’l-ḥadîs̱’ini kaleme almıştır.
 

Hadis Ehlinin Şerefi ve Hadis Ehline Nasihat (Şerefü aṣḥabi’l-ḥadîs̱) isimli 385 sayfadan oluşan kitap ; Hatib El Bağdadi tarafından yazılmış ve İTİSAM YAYINLARI yayınevinin 14.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Sadırdan Semaya Yükselen Dualar pdf indir başlıklı makalemizde Sadırdan Semaya Yükselen Dualar indir, Sadırdan Semaya Yükselen Dualar oku ve Sadırdan Semaya Yükselen Dualar pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Hadis Ehlinin Şerefi ve Hadis Ehline Nasihat (Şerefü aṣḥabi’l-ḥadîs̱) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.