Hadis ve Sünnette Oryantalist Yaklaşımlar (İddialar ve Gerçekler) pdf indir

tarafından
3
Hadis ve Sünnette Oryantalist Yaklaşımlar (İddialar ve Gerçekler) pdf indir

Günümüzde sünnetin yeniden tanımlanması ve anlaşılmasıyla ilgili çalışmalar artarak devam etmekte. Bu çalışmaların itici gücü, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması olduğu kadar oryantalistlerin sünnetin tanımlanmasına ve ilk dönem metinlerde geçen sünnet kelimesinin anlaşılmasına farklı yaklaşımlarıdır. Bu farklı yaklaşımın temel referansı Şafii’den önceki hukuk ekollerinin sünnet kelimesine yükledikleri anlamdır. Yeni neşrettiğimiz bu kitapta, konunun günümüze yansıyan boyutları, bugün “sünnet” kelimesiyle ilgili hem oryantalistlerin hem de onlardan etkilenen Müslümanların bakış açıları değerlendirilmeye çalışılmıştır
 

Hadis ve Sünnette Oryantalist Yaklaşımlar (İddialar ve Gerçekler) isimli 328 sayfadan oluşan kitap ; Yavuz Köktaş tarafından yazılmış ve RAĞBET YAYINLARI yayınevinin 09.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Hadis ve Sünnette Oryantalist Yaklaşımlar (İddialar ve Gerçekler) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.