Halkla İlişkilerde Oyunlaştırma Procter – Gamble Mobil Uygulama Örneği pdf indir

tarafından
5
Halkla İlişkilerde Oyunlaştırma  Procter – Gamble Mobil Uygulama Örneği pdf indir

Teknolojik gelişmeler ve internetin sağladığı yeni olanaklarla iletişim alanı da tüm bu gelişim ve değişimle türevlerini üretirken hem bireylere hem de kurumlara yeni imkânlar sunmaktadır. Tarih boyunca iletişim, üzerine düşünülen ve araştırma yapılan bir alan olmuştur. Özellikle Web 2.0’ın sağladığı etkileşimli dijital iletişim şüphesiz ki kurum ve kuruluşların da ilgisini çekmektedir ve kaçınılmaz olarak kendilerini bu sürecin içinde bulmaktadırlar. Temel olarak bir kurumla onun paydaşları arasındaki iletişimin yönetilmesinden sorumlu olan halkla ilişkiler birimlerinin de bu değişim ve gelişime uyum sağlaması gerekmektedir.
Dijitalleşmenin görünür kıldığı ve son yıllarda daha da popülerleşen diğer bir olgu da oyunlaştırmadır. Oyun olgusundan hareketle temelde oyun olmayan ortamlara oyun mekanik ve dinamiklerinin eklenerek bir sürecin katılımcılar için daha motive edici hâle getirilmesi oyunlaştırma olarak ifade edilmektedir. Halkla İlişkilerde Oyunlaştırma: Procter & Gamble Mobil Uygulamasının İncelenmesi isimli bu kitap; iletişim, halkla ilişkiler, oyun ve oyunlaştırma olgularını adı geçen mobil uygulama ve uygulamayı kullananların etkileşimini halkla ilişkiler bağlamında oyunlaştırma olgusu çerçevesinde değerlendirmektedir.
 

Halkla İlişkilerde Oyunlaştırma Procter – Gamble Mobil Uygulama Örneği isimli 324 sayfadan oluşan kitap ; Berkan Bayındır tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 10.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Halkla İlişkilerde Oyunlaştırma Procter – Gamble Mobil Uygulama Örneği pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.