Harezmşahlar pdf indir

tarafından
5
Harezmşahlar pdf indir

Elinizdeki bu çalışmada Celâleddin Harezmşah ve zamanı ve Harezmşahlar devlet teşkilâtı gibi konular yanında Harezmşahlar Devleti’nin kuruluşundan Alâeddin Muhammed’e kadar olan siyasî ve askerî olaylar yer almaktadır. Harezmşahların kullandıkları unvan, bayrak, sikke, taht, nevbet, tuğ vb. ile hükümdarın maiyeti, kabul törenleri, saray âdetleri, hükümet teşkilâtı, vezirin görevleri hakkında bilgiler verilmektedir. Sosyal sınıflar, dinî hayat, ilim, sanat, musiki ve edebiyat alanlarında ortaya konulan yeni bilgiler eserin önemini arttırmaktadır.
    
Bu kitap sayesinde Büyük Selçuklu ve Irak Selçuklu devletlerinin vârisi olan, Cumhurbaşkanlığı forsunda siyah bayraklarıyla temsil edilen Harezmşahlar hakkında yeni ve doğru bilgilere ulaşacaksınız.
 

Harezmşahlar isimli 152 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Aydın Taneri tarafından yazılmış ve BİLGE KÜLTÜR SANAT yayınevinin 18.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Harezmşahlar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.