Hastanelerin Kbrn Tehdit ve Tehlikelerine Karşı Farkındalık ve Hazırlıkları pdf indir

tarafından
4
Hastanelerin Kbrn Tehdit ve Tehlikelerine Karşı Farkındalık ve Hazırlıkları pdf indir

Dünyada ve ülkemizde, endüstrileşme kaynaklı şehirleşme bir yandan devasa bir sanayi toplumu oluştururken kendi içinde yaşadığı tezatlar sebebiyle bireyselliği de ön plana çıkarmış ve toplum içi merhamet ve yardımlaşmayı azaltmıştır. Tarihte görülmemiş ağır ve modern silahlanma ve endüstriyel/meteorolojik afetler de insanlığı tehdit etmektedir. Bireylerin, kurumlar ve devlet karşısında beklentileri afet ortamlarında sosyal medyanın da etkisiyle azami seviyeye yükselmiştir. Böylesine, adı konulmamış kaos yüzyılında devletler ve uluslararası organizasyonlar, afetlere hazırlık kapasitelerini artırmayı amaçlayan çalışmalara hız vermişlerdir.
Bu kitap, muhtemel bir KBRN tehdit ve tehlikesinde, ülke genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından referans hastane olarak yetkilendirilen hastanelerin aniden oluşacak olağanüstü durumlar hakkında farkındalık ve hazır oluşlarının değerlendirilmesine katkı sunabilmesi için hazırlanmıştır.
Kriz ortamlarında hastanelerin acil servis, poliklinik ve klinik bazında personel ve idarecileriyle gösterecekleri tutum kamuoyuna güç ve güven verecektir. Bu kapsamda hazırlanan kitabımızda hastane yöneticilerinin olağanüstü şartlara yönelik KBRN hazırlığına yönelik bilinç ve isteği tüm hastane personelinin ve 112 ambulans servis ekibi başta olmak üzere tüm paydaşların konuya ilgisini ve motivasyonunu sağlayacağı düşünülmektedir.
 

Hastanelerin Kbrn Tehdit ve Tehlikelerine Karşı Farkındalık ve Hazırlıkları isimli 180 sayfadan oluşan kitap ; Sadi Ergin tarafından yazılmış ve TİAV yayınevinin 16.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Hastanelerin Kbrn Tehdit ve Tehlikelerine Karşı Farkındalık ve Hazırlıkları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.