Hat Sanatı ve Hattatlar Sadırlardan Satırlara pdf indir

Hat Sanatı ve Hattatlar  Sadırlardan Satırlara pdf indir

Cismanî aletlerle ortaya çıkan rûhanî hendese’ olarak tarif edilen hat sanatı, özü itibariyle ilahî vahyi değeriyle mütenasib bir formda takdim etme gayretlerinin bir neticesidir. Bu yönüyle hüsn-i hat, yazıyı sadece bilgiyi nakleden bir vasıta olmanın ötesine taşıyarak ona estetik ve teknik bir hususiyet kazandırmıştır. İbn Mukle ile başlayan tekamül yolculuğunda Yakût el-Musta’simî ile yeni bir merhale kat eden hüsn-i hat, Osmanlı’da Şeyh Hamdullah ile başlayan hat mektebiyle zirveye ulaşmıştır. Her ekol ve hattatın kendi üslub ve tavrını yansıtmasıyla mütemadiyen yeni formlar kazanan bu sanat, İslam Kültür ve Medeniyetini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olarak temayüz etmiştir.
 
Eserde Yer Alan Makaleler
 Hat Sanatının Ortaya Çıkışı / Mehmet Yolcu, Ayşe Tokay
Hüsn-İ Hattın Üç Sacayağı: Talim, Meşk Ve İstikamet/ İsmail Kanbaz
Sanat Felsefesinde, Güzelliğin İçsel Nitelikleri Açısından Hat Sanatı / Osman Mutluel
Teori Ve Pratik Arasında Hat Sanatında Modernizm/ Abdurrahim Ayğan
Altın Oran Mimari Ve Hat Uygulamalarında Oran/ Mehmet Cebe
Din-Sanat Etkileşimi Sanat Ve Hat Sanatının İnsanın Ruhsal Tekâmülüne Etkileri / Tahsin Kula
Sanatlı Yazma Kitaplardan En’âm-I Şerîfler Ve Özellikleri/ Mehmet Memiş
Harput Ulu Cami Minberinin Hat Sanatındaki Yeri Ve Önemi/ Orhan Altuğ
Hat Sanatı Penceresinden Bir Kitâbenin Farklı Zamanlardaki Yolculuğu / Elif İlter
Müderris Hacı Râgıb Efendi (1786-1848) Ve Râgıbiyye Camii Kabristanı Kitabeleri / Uğur Yiğiz
Balıkesir Kent Merkezinde Bulunan Anıtsal Camilerdeki Kitabe Ve Hat Eserlerinin İncelenmesi (Zağnos Paşa Camii Örneği) / Mustafa Polat
Hat Sanatında Kullanılan Hadislerden Örnekler/ İbrahim Aydın
Abbâsîlerde Siyasi Olaylar Gölgesinde Bir Hattat: İbn Mukle / Mutlu Saylık
Çin Müslümanlarının Hat Sanatına Katkısı / Seyfettin Erşahin
Osmanlı’dan Günümüze Diyarbekirli Hattatlar / Abdülaziz Yatkın
Diyarbakır Kitabelerinde Adı Geçen Hattatlar Ve Bu Kitabelerin Özellikleri / İrfan Yıldız
Diyarbekirli Gayrimüslim Hattatlar Ve Hat Çalışmalarından Bazı Örnekler / Abdülaziz Yatkın
Hattat Şair Kâmî’nin Kayıp Eseri “Hutût-I Mütenevvi‘A”/Mustafa Uğurlu Arslan
Diyarbakırlı Hattat Bekir Sıdkı Bey Hayatı Ve Yazdığı Mushaf/ Saddam Çokur
Muhammed Tâhir El-Kürdî: Hattatlığı Ve “Mekke-İ Mükerreme Mushaf”I / Nurullah Yılmaz, Edip Yılmaz
Hattat Hacı Şükrü Efendi (1893-1964) Ve Hat Çalışmalarından Bazı Örnekler / Siraceddin Öztoprak
Küçük Şehir Tokat’ın Büyük Hattâtı Mustafa Kar / Nesibe Han
 
 

Hat Sanatı ve Hattatlar
Sadırlardan Satırlara isimli 366 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve DİVAN KİTAP yayınevinin 08.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Zaha Hadid : Bütün Eserleri pdf indir başlıklı makalemizde Zaha Hadid : Bütün Eserleri indir, Zaha Hadid : Bütün Eserleri oku ve Zaha Hadid : Bütün Eserleri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Hat Sanatı ve Hattatlar Sadırlardan Satırlara pdf indir - indir