Hülasatü’n Nazar Şii Ehl-İ Adl Kelamı pdf indir

tarafından
4
Hülasatü’n Nazar Şii Ehl-İ Adl Kelamı pdf indir

Mezhepler arası etkileşim İslam düşüncesinin farklı dönemlerinde ve farklı boyutlarda gerçekleşmiş bir olgudur. Bu olgunun en bariz yansımalarından birini Şîa ve Mu’tezile etkileşiminde görmek mümkündür. Elinizdeki bu tercüme, Mu’tezile etkisinde kelâmî görüşlerini şekillendiren İmâmiyye mezhebine mensup bir müellif tarafından kaleme alınmıştır. Müellifin görüşleri incelendiğinde Mu’tezile’nin alt fırkaları arasında bulunan ve kurucusu Ebü’l-Hüseyin el-Basrî olan Hüseyniyye ekolünün teorileri etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Eser, Şîa-Mu’tezile etkileşimini yansıtmasıyla mezhepler arası ilişkiler hakkında bilgi vermesinin yanı sıra Hüseyniyye ekolüne dair bilgiler ihtiva etmesi bakımından da önem arz etmektedir.
 

Hülasatü’n Nazar Şii Ehl-İ Adl Kelamı isimli 180 sayfadan oluşan kitap ; Müellifi Meçhul tarafından yazılmış ve ENDÜLÜS yayınevinin 01.04.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Hülasatü’n Nazar Şii Ehl-İ Adl Kelamı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.