Hz. Peygamber ve Sözün Dönüşümü pdf indir

tarafından
2
Hz. Peygamber ve Sözün Dönüşümü pdf indir

Bu çalışma Hz. Peygamber’in dilin kullanımına dair uyarılarını ve bu uyarılarındaki esas hedeflerini kendisine temel soru olarak belirlemiştir. Daha çok hadis kitaplarının Edep bölümlerinde yer alan bazı sözlerin kullanımına dair uyarılarını, yalnızca âdâb-ı muâşeret ile ilgili olarak ve birbirinden bağımsız bir biçimde anlamlandırmanın O’nun dili kullanımına dair sünnetini yansıtmakta yetersiz olduğu düşüncesi ile “Hz. Peygamber’in bir Müslümanın dilinde dönüştürmeyi hedeflediği şeyler nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu konunun ele alınmasının ardında yatan temel sebep, kültürler arası etkileşimde dilin aracılığı ile dil-din-kültür arasındaki zorunlu ilişkidir. Yeni bir dünya düzenini idealize eden, bunu da hem vahyi alırken hem de insanlara tebliğ ederken dil aracılığı ile yapan Hz. Peygamber’in dili ve onun ürünü olan sözün önemini görmezden gelerek yalnızca eylemleri dönüştürmeye yönelmesi makul görünmemektedir. İşte O’nun amellerini değiştirmeye çalıştığı Müslüman bir bireyden nasıl bir söylem beklediği, kitabın cevaplamaya çalıştığı sorudur.
 

Hz. Peygamber ve Sözün Dönüşümü isimli 274 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Şule Yüksel Uysal tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 01.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Hz. Peygamber ve Sözün Dönüşümü pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.