İbn Cüzey ve Belagat Uygulamaları pdf indir

tarafından
3
İbn Cüzey ve Belagat Uygulamaları pdf indir

İlmiyle olduğu kadar haliyle de çağına şahit olan İbn Cüzey, mevziyi terk etmeyen bir müfessirdir. O, Resulullah’ın “Yeryüzü size mescit kılındı.” kutlu sözünden hareketle, atalarının vatan edindiği, kendisinin de üzerinde bir ömür yaşadığı Endülüs topraklarını mâbed olarak gören, kalem ve kılıç sahibi bir âlimdir. Şehadetinden önce inşâd ettiği son şiirinde “Bugün Cenab-ı Hak’tan bu beyitlerde okuduğum şeyi bana nasip etmesini temenni ediyorum.” diyerek kelebek misali sonsuzluk yurduna kanat çırpmıştır. Bu kitap, Endülüs tefsir geleneğinin son temsilcilerinden İbn Cüzey’in hayatı ve eserlerini incelemekte, belâgat uygulamalarını ise tefsiri üzerinden değerlendirmektedir.
 

İbn Cüzey ve Belagat Uygulamaları isimli 280 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Adem Çalar tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 14.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İbn Cüzey ve Belagat Uygulamaları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.