İçten İçe pdf indir

tarafından
16
İçten İçe pdf indir

‘İçten İçe’; Mimarlıkta ‘İç’ Meselesinin Ekonomi-Politik Serüveni, mimarlıkla iç mimarlığın ayrışma sürecini ele alırken,
bu ayrışmanın tarihsel kökenlerini, nirengi noktalarını ve dayanaklarını ortaya koymak üzere yola çıkıyor. 
Murat Çetin, mimarlık alanının iç mimarlığı nasıl algılayageldiğini, bu çoğu kez küçümseyici algılayışın tarihte yavaşça nasıl ortaya çıktığını, esasen politik bir okuma üzerinden ve farklı disiplinlerle bağlantılar kurarak inceliyor. İnsanlığın yeryüzünde varoluşu, insanlığın biyolojik evrimi, yerleşme tarihi, teknoloji, sanat, ekonomi ve siyaset tarihi gibi alanlarla ilişkilendirilen mimarlık ve iç mimarlık arasındaki ayrışma süreci, kapitalizmin etkisiyle ciddi bir yarılma evresine ulaşmıştır. Elinizdeki kitap, bu ayrışmanın ulaştığı boyutu, savaş kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklamaya çalışırken, medya ve teknolojinin bu kutuplaşmada ve bu yarılmanın kamuoyundaki algısının şekillendirilmesinde oynadığı rolleri analiz ediyor.
Mimarlık teorisini yönlendiren felsefi akımların bu küresel politik ajandadaki rolü, bunun mimar ve iç mimarların gündelik pratiklerine, mesleki örgütlenmelerine, eğitim sistemlerine ve kurumsallaşmasına nasıl yansıdığı kitabın temel inceleme noktaları arasında yer alıyor.
“İç mimar mısın, dış mı?” sorusu üzerinden karikatürize edilme eğilimine maruz bırakılan iç mimarlık alanının geçirdiği bu tarihsel süreçte, vaktiyle bir bütün olan mimarlık-iç mimarlık çiftinin dış etkenlerle yıkılmaya ve düşmanlaşmaya doğru sürüklenen kadim birlikteliği, bir anlamda öyküleştirilerek ele alınıyor ve bu ayrışmanın geleceğine dair önerilerde bulunuluyor.
 

İçten İçe isimli 552 sayfadan oluşan kitap ; Murat Çetin tarafından yazılmış ve NİKA YAYINEVİ yayınevinin 28.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kentsel Dönüşümden Kentsel Ranta pdf indir başlıklı makalemizde Kentsel Dönüşümden Kentsel Ranta indir, Kentsel Dönüşümden Kentsel Ranta oku ve Kentsel Dönüşümden Kentsel Ranta pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İçten İçe pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.