İdeal Devlet pdf indir

tarafından
4
İdeal Devlet pdf indir

İdeal devletin varlığının sorgulandığı bu çalışma, araştırmaya MÖ 10.000’den başlar. Bilindiği üzere geleneksel siyaset yazınında devlet, ya da siyasal iktidar, Antik Yunan’dan veya Sümerlilerden başlatılır. Ancak 1995’te, Türkiye’nin Urfa ilinde yapılan keşif, geleneksel siyaset yazınını tekrar gözden geçirmeyi gerektirmiştir. Arkeolog Klaus Schmidt’in yaptığı Göbekli Tepe keşfi, devletin ya da siyasal iktidarın ortaya çıkışının, Sümerlilere atfedilen MÖ 3000’lerden çok daha önce gerçekleştiğini düşündürmektedir. Hiçbir ekonomik sömürü unsuru bulunmayan bir dönemde (MÖ 10.000) siyasal iktidarın ya da yöneten-yönetilen ayrımının gerçekleşmiş bulunuyor olması, devletin ekonomik gerekçelerle (Örneğin mülk sahipliği ile) kurulmamış olabileceğini ifade etmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu çalışmanın ilk bölümünün ilk başlığında Göbekli Tepe keşfi ve devletin ortaya çıkış şekli değerlendirilmiş; devam eden başlıklarda ise devlet yapılanmasının asgari şartlarını (bürokrasi, siyaset, hukuk) oluşturan medeniyetlerin (Sümerliler, Antik Mısır, Antik Yunan, Antik Roma) katkılarına değinilerek birinci bölüm tamamlanmıştır.

Asgari unsurlarını tamamlayan devletin, meşruiyet kaynağı sorunu, ikinci bölümün konusunu oluşturur. Batı siyaseti ve Orta Çağ siyasal düzeninin analiz edildiği ikinci bölümde, hukuka atfedilen kaynakların (tanrısal irade, beşeri irade, genel irade) tartışması yapılmıştır.
Üçüncü bölümde ise, devlet yazınının ana arterlerini oluşturan “olağanüstü kırılmalar” sayılmıştır.
Dördüncü ve son bölüm, 1980 sonrası devlet yaklaşımlarının ve gelecekte devlet senaryolarının tartışıldığı bölümdür.
 

İdeal Devlet isimli 260 sayfadan oluşan kitap ; Fatih Serkan Azizata tarafından yazılmış ve KİTAPYURDU DOĞRUDAN YAYINCILIK (KDY) yayınevinin 19.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

İdeal Devlet pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.