İhyau Ulûmi’d-Din (4 Cilt – İthal) pdf indir

tarafından
6
İhyau Ulûmi’d-Din  (4 Cilt – İthal) pdf indir

İmâm Gazâlî hazretleri İhyâu Ulûmi’d-Din isimli bu kitabını İslam ümmeti için bir ıslah projesi niteliğinde kaleme alınmıştır. Asrımızın büyük alimi Ebu’l Hasen en-Nedvi eserin bu yönüne şöyle işaret ediyor: Anlaşılmaktadır ki müellif kitabın Müslümanlara yol gösterici olması ve diğer yazılan kitaplara ihtiyaç bırakmayarak İslami bir kütüphane yerini tutması için akaid, fıkıh, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleştirme, ihsan mertebesini elde etme, hayırlı işlere özendirip, kötü işlerden sakındırma gibi konuları, kalpleri yumuşatan ince hikmetlerle dolu nasihatleri, imana ve salih amel işlemeye teşvik edici, kalbin hastalıklarına karşı kişiyi uyarıp bu hastalıkları izah ederek tedavisini açıklayan birçok hususları kitabına almıştır.
İhyâ kitabı bir bütün halinde ıslah ve irşat kitabı olarak adlandırılabilir. Burada musannif bir mürşit ve bir mürebbi gibi hareket etmiş ve kitabı İslami bir kütüphane kurar gibi telif etmiştir. Bu sebeple kitap akaid, fıkıh, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleştirme, ihsan makamlarına ulaştırılması gibi konuları ihtiva etmektedir.
Bu kitabın özellikleri:
1.      Bu kitap önceki kitaplardaki düğümleri çözmekte ve kapalı yerleri açmaktadır.
2.      Bu kitap onların dağınık meselelerini toplamakta belli bir tertip ve sıraya koymaktadır.
3.      Önceki kitapların çok uzattığı meseleleri özetlemekte, yazdıklarını da zapta geçirmektedir.
4.      Önceki kitapların tekrarlarını atmakta ve yazdıklarını da ispatlamaktadır.
Bu kitap asla hiçbir kitapta açıklanmayan ve zihinlerde anlaşılması güç olan bazı meseleleri incelemekte ve açıklığa kavuşturmaktadır.
 

İhyau Ulûmi’d-Din (4 Cilt – İthal) isimli 3958 sayfadan oluşan kitap ; İmam-ı Gazali tarafından yazılmış ve RAVZA YAYINLARI yayınevinin 28.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Elmalılı Hamdi Yazır ile Kur'an Sohbetleri pdf indir başlıklı makalemizde Elmalılı Hamdi Yazır ile Kur'an Sohbetleri indir, Elmalılı Hamdi Yazır ile Kur'an Sohbetleri oku ve Elmalılı Hamdi Yazır ile Kur'an Sohbetleri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İhyau Ulûmi’d-Din (4 Cilt – İthal) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.