İlgili Mevzuata Atıflı 1982 Anayasası ve Temel Mevzuat pdf indir

İlgili Mevzuata Atıflı 1982 Anayasası ve Temel Mevzuat pdf indir

Bu eser, hukuk fakülteleri müfredatlarında yer verilen Anayasa Hukuku, Parlamento Hukuku, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku ve Seçim Hukuku gibi derslerde öğrencilere yardımcı bir başvuru kaynağı olabilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 1982 Anayasası ile diğer mevzuatı ilişkilendirmesi bakımından uygulayıcıların ve konuyla ilgilenen akademisyenlerin de yararlanabileceği bir kapsamda tasarlanmıştır.

1982 Anayasası’nın ilgili maddeleri ile başta Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü olmak üzere sırasıyla; 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolleri, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gibi ilgili mevzuatın maddeleri ile ilişkilendirilmiştir.
 

İlgili Mevzuata Atıflı 1982 Anayasası ve Temel Mevzuat isimli 548 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve LYKEION yayınevinin 30.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Sorularla Çevrim İçi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri pdf indir başlıklı makalemizde Sorularla Çevrim İçi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri indir, Sorularla Çevrim İçi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri oku ve Sorularla Çevrim İçi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Mevzuata Atıflı 1982 Anayasası ve Temel Mevzuat pdf indir - indir