İmam-ı Birgivi Vasiyetnamesi pdf indir

İmam-ı Birgivi Vasiyetnamesi pdf indir

Elinizdeki kitap Birgivî’nin eserine XVII. yüzyılın büyük âlimi olan Ali Sadri el-Konevi tarafından yazılmış bir şerh çalışmasıdır. Konevî; tıpkı Birgivî gibi Türkçe olarak kaleme aldığı bu eserinde, tüm Müslümanların ihtiyaç duyduğu Ehl-i sünnet ve’l-cemaat mezhebinin inanç esaslarını yani İslam’ın örf, âdet ve ahlakı ile Müslüman olan herkesin üzerine farz olan meselelerini, yine güvenilir kaynaklardan elde ederek yazmış olduğunu belirtmiştir.

Birgivî’nin bu değerli eserini sadeleştirmeden önce uzun ve sabırlı bir çalışma süreci izlenmiştir. Öncelikle eserin en eski beş yazma nüshasına ulaşılmış ve böylece yazımdan kaynaklanacak hatalar en asgarî düzeye indirgenmiştir. Ardından XVI. ve XVII. yüzyıl Anadolu Türkçesi ile yazılmış olan bu eserin bugünkü dilimize uyarlayarak sadeleştirme çalışmasına geçilmiştir.
 

İmam-ı Birgivi Vasiyetnamesi isimli 216 sayfadan oluşan kitap ; Tekin Açıkel tarafından yazılmış ve KİTAPYURDU DOĞRUDAN YAYINCILIK (KDY) yayınevinin 27.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

İmam-ı Birgivi Vasiyetnamesi pdf indir - indir