İnovasyon Ekosisteminde Teknoparkların Rolü ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi pdf indir

tarafından
7
İnovasyon Ekosisteminde Teknoparkların Rolü ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi pdf indir

Birinci Bölüm
İnovasyon Ve İnovasyon Ekosistemi
1.1. İnovasyon İle İlgili Kavramsal Çerçeve
1.2. İnovasyon İle Benzer Kavramlar
1.3. İnovasyonun Önemi
1.4. İnovasyonun Amaçları
1.5. İnovasyon Süreci Ve Aşamaları
1.6. İnovasyon Kaynakları
1.7. İnovasyon Türleri
1.8. İnovasyon Performansını Etkileyen Faktörler
1.9. İnovasyon Stratejileri
1.10. Ekosistem Tanımı
1.11. İnovasyon Ekosistemi
 
İkinci Bölüm
Bilim Sanayi İşbirliği
2.1. Başlıca Bilim Sanayi İşbirliği Yöntemleri
2.2. Kurumsal İşbirliği Mekanizmaları Ve Teknoloji Transferi
Arayüzleri
2.3. Türkiye’de Bilim Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Ve Teknolojik
Gelişmenin Tarihsel Süreci
2.4. Teknoloji Geliştirme Kuruluşları
2.5. Bilim Sanayi İşbirliği Kapsamında Teknoloji Geliştirme
Finansmanı
 
Üçüncü Bölüm
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar)
3.1. Teknoparkların Tanımı Ve Amacı
3.2. Teknoparkların Faydaları
3.3. Teknopark Modelleri Ve Organizasyon Yapıları
3.4. Teknoparklarda Odaklanma
3.5. Teknopark Bünyesindeki Diğer Arayüzler
3.6. Dünyada Teknoparklar
3.7. Uluslararası Teknopark Kuruluşları
3.8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamaları
 
Dördüncü Bölüm
Araştırmanın Yöntemi
4.1. Araştırmanın Konusu
4.2. Araştırmanın Amacı
4.3. Araştırmanın Önemi
4.4. Araştırmanın Yöntemi
4.5.Araştırmanın Evreni
4.6. Araştırmada Kullanılan Teknikler
4.7. Model (Yeni Bir Model Önerisi: Teknoloji Transfer Ve
Geliştirme Merkezi (Ttgm))3
 

İnovasyon Ekosisteminde Teknoparkların Rolü ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi isimli 134 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ahmet Akaydın tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 26.04.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İnovasyon Ekosisteminde Teknoparkların Rolü ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.