İnovasyon Yönetimi pdf indir

tarafından
7
İnovasyon Yönetimi pdf indir

İşletmelerin günümüzün artan rekabet koşullarında ayakta kalabilmesi ve üstünlük sağlayabilmesinin en etkili yolu, stratejik bir öneme sahip olan inovasyon olmuştur. Değişimin ve rekabetin işletmelere empoze ettiği inovasyonun oynadığı kritik rol, onun başarıyla yönetilmesini de gerekli kılmaktadır.
Bu çalışmayla inovasyon kavramı ile inovasyon yönetiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede inovasyon yönetiminin kapsamı, unsurları, teknikleri ve araçları, süreç modelleri, sistemi ve standardizasyonuyla birlikte stratejik inovasyon yönetimi ele alınmıştır. Çalışmada, geleneksel ve stratejik inovasyon yaklaşımları arasındaki farklılıklar ortaya konularak profesyonel bir perspektifi ve yetkinliği gerektiren stratejik inovasyon yönetimi de irdelenmiştir.
Geniş bir perspektifle inovasyonu ve yönetimini ele alan çalışmanın, ilgili literatüre katkı yapmasını temenni ederim.
 

İnovasyon Yönetimi isimli 368 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Nilhun Doğan tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 19.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İnovasyon Yönetimi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.