İnsan ve Eğitim İlişkisi pdf indir

tarafından
7
İnsan ve Eğitim İlişkisi pdf indir

Bu çalışmanın konusunu, genel olarak sofist düşünürler ve Sokrates ile birlikte felsefenin temel konularından biri haline gelen insanın neliği sorunsalının İmam Gazzali ve John Dewey’in düşünceleri bağlamında incelenmesi ve onların söz konusu tespitlerinin eğitim alanına nasıl yansıdığının, ne türden farklara yol açtığının belirlenmesi oluşturmaktadır. Dewey ve Gazzali’nin düşünceleri, geçmişten bugüne birçok araştırmaya konu olmuş veya ilham vermişse de onların, insana dair fikirleri ve eğitime ilişkin düşüncelerinin, tek bir çalışmada karşılaştırmalı olarak incelenmediği görülmektedir. Bununla birlikte gerek Dewey’in gerekse de Gazzali’nin eğitim anlayışları, geliştirdikleri felsefeler ortaya konularak ve bu felsefelerle ilişkilendirilerek tartışılmamıştır. Dewey üzerine yapılan benzer çalışmalarda, dürtü, güdü ve alışkanlıkları içine alan insan doğası ile eğitim ilişkisine; Gazali üzerine yapılanlarda ise ağırlıklı olarak onun eğitim hakkındaki tespitlerine yer verilirken insana dair varsayımları oldukça sınırlı açılardan ele alınmıştır. Bu çalışmada onların genel düşünce yapılarına ek olarak varlık, bilgi, din ve ahlaki olmak üzere birçok boyutta ve detaylı olarak insan konu edinilmekte olup her bir boyutun eğitim tasavvurları üzerindeki etkisi dile getirilmeye çalışılmıştır.
 

İnsan ve Eğitim İlişkisi isimli 534 sayfadan oluşan kitap ; Birol Soysal tarafından yazılmış ve ESKİYENİ YAYINLARI yayınevinin 11.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İnsan ve Eğitim İlişkisi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.