İşitme Engellilerin Üniversite Eğitimi Sırasında Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri pdf indir

tarafından
15
İşitme Engellilerin Üniversite Eğitimi Sırasında Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri pdf indir

Eğitim/öğretim bireylerin yaşamında kendi potansiyellerini geliştirmek ve meslek edinebilmek için büyük bir öneme sahiptir. Ancak herkes eğitim/öğretimden istediği ölçüde faydalanamamaktadır. Bireylerin eğitim hakkı anayasal olarak garanti altına alınmış olsa da engelli bireylerin eğitim haklarından yeterince faydalanamadıkları görülmektedir. Bu açıdan özellikle üniversite eğitiminde işitme engellilerin, diğer engellilere göre daha çok zorlandıkları söylenebilir.
Engellilerin eğitim alanında yaşadıkları problemler uluslararası bir yaygınlığa sahiptir. Bu konuda yapılan çalışmalar, engellilerin yükseköğretimde yeterince yer alamadığını ve okulu bırakma oranlarının yaşıtlarına göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Literatür incelendiğinde, ortaokulda ve lisede okuyan işitme engellilerle ilgili çalışmalar mevcut iken, üniversiteye giden işitme engelli öğrencilerle yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Öte yandan ülkemizde üniversite eğitimi alan işitme engellilerin eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunların/zorlukların derinlemesine incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu araştırmanın gerçekleşmesiyle üniversite eğitimi alan ileri/çok ileri derecede işitme kayıplı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar hem objektif hem de sübjektif bir şekilde ilk kez pek çok açıdan değerlendirilmiş olacaktır. Bu kapsamda, işitme engellilerin eğitim hayatlarında yaşadıkları sorunlar kendileriyle bire-bir ve derinlemesine yapılan görüşmeler ile değerlendirilmiştir.
 
 

İşitme Engellilerin Üniversite Eğitimi Sırasında Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri isimli 104 sayfadan oluşan kitap ; Hülya Göçmenler tarafından yazılmış ve YALIN YAYINCILIK yayınevinin 03.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

İşitme Engellilerin Üniversite Eğitimi Sırasında Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.