İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri pdf indir

tarafından
10
İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri pdf indir

Sevgi (el-mehabbe), kavramına dair etimolojik bir tahlil giri-
şimi olan bu çalışma, sevgi kavramının İslâm düşüncesinde metafizik, fizikî, ahlâkî ve siyasî boyutlarına ilişkin açılım-
ları gözler önüne sermeyi hedeflemektedir. 
Çalışmada, Allah’ın sevgisi ile yaratılmışların sevgisinin mahiyet farkına işaret edilerek İslâm düşünürlerinin sev-
gi kavramı etrafında tartıştıkları problemlere yer verilmiş; böylece İslâm filozoflarının, kelâm bilginlerinin ve muta-savvıfların sevgiye ilişkin yazdıkları üzerinden mukayese yapma imkânı sağlanmıştır. 
İslâm düşüncesine dair yazılmış metinler ışığında sevgi kavramının analizini ortaya koyan bu eser, okuyucularını sevginin bireyin ahlâkî yetkinliğini kazanması ve toplumsal birlikteliğin mükemmel şekilde tesisi için vazgeçilmez bir 
haslet olduğu noktasında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
 

İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri isimli 192 sayfadan oluşan kitap ; Hatice Toksöz tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 07.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Tahâvî'nin Usûl Anlayışı pdf indir başlıklı makalemizde Tahâvî'nin Usûl Anlayışı indir, Tahâvî'nin Usûl Anlayışı oku ve Tahâvî'nin Usûl Anlayışı pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.