İslam Felsefesinde Temel Problemler pdf indir

tarafından
5
İslam Felsefesinde Temel Problemler pdf indir

İslam coğrafyasında gerçekleştirilen felsefe hareketlerinde varlık, bilgi, ahlak, siyaset, eğitim ve sanat gibi pek çok alanda insan ve ötesine dair çeşitli mevzular, ilkeler ve yöntemler tartışılagelmiştir. Düşünce hayatımızda, sebeplerin sebebini ve çoklukta birliği arama, hayatı anlamlı kılma, hayret ve eleştiri çizgisinde sonsuza uzanan yolculuğumuz, bizi biz yapan arayışlarımızın felsefi yönlendirmeleridir. İslam medeniyetinin gelişiminde bilim ve felsefenin etkisinin vurgulanması yanında çeşitli problemlere aranan çözümlerin yeniden gözden geçirilmesi, günümüz ve yarınımızı inşa etmek bakımından önemi haizdir. Bu bakış açısından hareketle kaleme alınan “İslam Felsefesinde Temel Problemler” adlı elinizdeki kitapta İslam felsefesinin tanımı, kaynakları, özgünlüğü, geçmiş ve günümüzdeki meseleleri ele alınmıştır. Yazarlar, felsefi problemleri, İslam dünyasından muhtelif düşünür ve filozofların öğretilerinden naklederek tartışmış ve bugüne dair düşünülmesi gerekli hususlara dikkat çekmişlerdir. Aynı şekilde yeni oluşumların tespiti yanında önemli terkiplerin gün yüzüne çıkarılması, düşünce birikiminin doğru okunması bakımından gereklilik arz etmektedir. Bu sebeple kitapta İslam felsefesinde tevârüs edilen ilmî birikimin nasıl değişip dönüştüğü ve günümüze yansıdığı konusu, hemen bütün konularda çeşitli yönleriyle değerlendirilmiştir.
 

İslam Felsefesinde Temel Problemler isimli 504 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve KAYIHAN YAYINLARI yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İslam Felsefesinde Temel Problemler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.