İslam Hukuku Özelinde Vakıf Hukuku Araştırmaları pdf indir

tarafından
4
İslam Hukuku Özelinde Vakıf Hukuku Araştırmaları pdf indir

İslam’ın ilk yıllarından günümüze kadar önemini ve işlevini sürdüren vakıflar, sosyal hayatın birçok alanında etkili olarak toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında merkezi bir rol oynamıştır. İlk örnekleri asr-ı saadette görülen vakıflar, zamanla daha da gelişerek varlıklarını devam ettirmiş; Emevîler, Abbasîler, Memlükler, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar’ın hüküm sürdüğü dönemlerde daha da yaygın bir kurum haline gelmiştir.

Uygulamada görülen bu yaygınlık, İslam hukukunun ayrı bir dalı olarak vakıf hukukunun oluşmasına, bu konuların fıkıh kitaplarında“kitâbü’l-vakf”veya“ahkâmü’-l-vakf” gibi başlıklar altında ayrıntılı bir şekilde incelenmesine, aynı zamanda bu alanda yazılan müstakil eserlerin ortaya çıkmasına ve zengin bir literatürün oluşmasına yol açmıştır.

Vakıf kurumunun önemine binâen ilim dünyasına mütevazi bir katkı sunması amacıyla bu çalışmada, “vakıf hukukunda irâde beyânı ve akdin kuruluşuna etkisi, vâkıfın ileri sürdüğü şartların bağlayıcılığı ve değişebilirliği, vakıf adına borçlanma, mütevellinin tasarrufları ve tazmine konu olan durumlar” gibi klasik vakıf hukukunun önemli konuları ele alınmıştır.
 
 

İslam Hukuku Özelinde Vakıf Hukuku Araştırmaları isimli 184 sayfadan oluşan kitap ; Kamil Yelek tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İslam Hukuku Özelinde Vakıf Hukuku Araştırmaları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.