İslam Hukukunda Efdaliyet Kapsamı, Çeşitleri, Sebepleri, Kaideleri ve Örnekleri pdf indir

tarafından
5
İslam Hukukunda Efdaliyet  Kapsamı, Çeşitleri, Sebepleri, Kaideleri ve Örnekleri pdf indir

Fıkıh ilminde amel, hüküm ve tekliflerdeki farklılıklar efdaliyet, evleviyet, mîzân ve tercih gibi ifadelerle belirtilmiştir. Amellerin her biri değerlidir, fakat birbirleriyle karşılaştırıldığında efdal, öncelikli ve râcih olanlar vardır. Aslî, fer’î, farz, vacip, ruhsat ve azimet, zarûriyyât ve hâciyyât gibi farklı özelliklere sahip olan hükümlerden bir kısmı, çeşitli türlerdeki hükümler, bazıları temel hükümleri oluştururken bazıları da yardımcı veya tali hükümler olarak sınıflandırılabilir. Hükümler en üstün olanlarla en düşük seviyede olanlar arasında da değişiklik gösterir. İslam hukukunda hükümler, ameller ve tekliflerin bu çeşitliliği, hukukun yapısını ve işleyişini zenginleştirmiştir. Bu farklı türlerin varlığı, hukukun uygulanmasında ve yorumlanmasında dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir.
 

İslam Hukukunda Efdaliyet Kapsamı, Çeşitleri, Sebepleri, Kaideleri ve Örnekleri isimli 150 sayfadan oluşan kitap ; Mahsum Aslan tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İslam Hukukunda Efdaliyet Kapsamı, Çeşitleri, Sebepleri, Kaideleri ve Örnekleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.