İslam Şerîatının Üstün Meziyet ve Ayrıcalıkları pdf indir

tarafından
4
İslam Şerîatının Üstün Meziyet ve Ayrıcalıkları pdf indir

Bu kitap, iki bölümden oluşmaktadır. Müellif kitabın ilk bölümünde; şerîat, kanun ve fıkıh kavramlarını açıklamaya çalışmakta ve fıkhın Müslümanların bütün hayatlarını kuşatan kurallar mecmuası olduğuna dikkati çekmekte ve İslam fıkhının kanûnîlik niteliğine vurgu yapmaktadır. Müellif bu bölümde özellikle furu’ fıkıhta göze çarpan ictihadî farklılıkların sanılanın aksine bir kargaşa ve kaos sebebi değil, aksine fıkhın esneklik ve evrenselliğinin en önemli bir göstergesi olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Müellif eserinde ayrıca İslam fıkhı ile pozitif hukukun mukayesesini yapmaktadır. Bu mukayesede göze çarpan en önemli husus kanun koyucunun şerîatte Yüce Allah olmasına karşın, beşer kanunlarında devlet erki tarafından tayin edilmiş maaşlı muvazzaf memurlar olduğu gerçeğinin resmedilmiş olmasıdır. 

Müellif eserin ikinci bölümünde ise İslam Şerîatını diğer beşer kanunlarından ayıran  üstün meziyet ve ayrıcalıkları genel hatlarıyla sekiz başlık altında ele almakta ve delilleriyle izah etmeye çalışmaktadır.
 
 

İslam Şerîatının Üstün Meziyet ve Ayrıcalıkları isimli 138 sayfadan oluşan kitap ; Şeyh Abdulhamid Mahmud Tahmaz tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İslam Şerîatının Üstün Meziyet ve Ayrıcalıkları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.