İslami Finansal Yönetim Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) pdf indir

İslami Finansal Yönetim  Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) pdf indir

Günümüzde İslâmî finans sektörünün hızlı gelişmesi ve İslâmî fonların 2 trilyon doları aşması sebebiyle özellikle bu alandaki yayınlar giderek artmış ve İslâmî finansal kurumlar da önemli ölçüde kurumsal hâle gelmiştir. Bununla birlikte İslâmî finansın ulusal ve uluslararası firmalara yani adi, kollektif, komandit, limited, anonim, holding şirketlere uygulanması konusundaki çalışmalarsa çok yenidir. İşte bu kitap, bu ihtiyacı karşılamak üzere, detaylı olarak konvansiyonel finansla mukayeseli bir şekilde hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap, orta üst seviyede (intermediate upper) bir yapıya sahiptir.

Kitapta, İslâm hukuku çerçevesinde İslâmî finansmanla ilgili finans konularının temel prensipleri belirli bir bütünlük içerisinde sistematize edilmiş şekilde konvansiyonel finansla mukayeseli olarak ortaya konularak okuyucuya sunulmuş ve İslâmî finansın net ve açık olarak gerçek hayatta firmaların faaliyetlerinin bütün alanlarında nasıl uygulayabilecekleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Böylece kitaptan okuyucunun, sayısal ve analitik bir yöntemle finansal düşünebilen ve firmanın finansal problemlerini İslâma uygun politikalar üreterek çözebilen yapıda bir bilgi kazanımı hedeflenmiştir. 22. bölümde yer alan İslâmî finansa ait örnek olaylar yani vaka analizleri kitaba ayrı bir boyut kazandırmıştır.
 

İslami Finansal Yönetim
Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) isimli 830 sayfadan oluşan kitap ; Prof.Dr. Osman Okka tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 04.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

İslami Finansal Yönetim Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) pdf indir - indir