İslamiyet’in Geliştirdiği Tasavvuf pdf indir

tarafından
5
İslamiyet’in Geliştirdiği Tasavvuf pdf indir

Tasavvuf, İslâm düşünce geleneğinin en zengin aynı zamanda da en tartışmalı alanlarından biridir. Tasavvufun kaynağı, kökeni, diğer mistik geleneklerle bağlantısı, Kitap ve Sünnete uygunluğu gibi konular uzun yıllar tartışılmış, hâlâ da tartışılmaya devam etmektedir. Ömer Rıza Doğrul, bu kısa fakat yoğun eserinde tasavvufun mahiyet ve yapısını anlatırken bir yandan da tasavvufa yöneltilen eleştirileri detaylı bir şekilde inceliyor. Oryantalist ve Müslüman düşünürlerin tasavvufa dair görüşlerini açıklayıp bunları etraflıca tartışıyor.  En önemlisi, tasavvufun meselelerini reddetme veya savunma gibi dar bir perspektife sıkıştırmadan, tasavvufun İslâm tarihindeki mahiyetini tüm yönleriyle ele alıyor. 

İslâmiyet’in Geliştirdiği Tasavvuf, yazılmasının üzerinden yetmiş yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hâlâ güncelliğini koruyor. 
 
 

İslamiyet’in Geliştirdiği Tasavvuf isimli 160 sayfadan oluşan kitap ; Ömer Rıza Doğrul tarafından yazılmış ve SELENGE YAYINLARI yayınevinin 22.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İslamiyet’in Geliştirdiği Tasavvuf pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.