İstatistik Okuryazarlığı Temel Seviye (Temel İstatistik ) pdf indir

İstatistik Okuryazarlığı Temel Seviye (Temel İstatistik ) pdf indir

İstatistik okuryazarlığının önemi son zamanlarda giderek çok daha önemli bir hale gelmeye başlamıştır. İnsanların günlük yaşamlarının hemen hemen her anında istatistik bilgisine ihtiyaçları olabilmektedir. Bilinçli bir farkındalık oluşturulması için istatistiğin kurallarını doğru ver yerinde kullanılması önemlidir. Bu nedenler istatistik okuryazarlığının öğrenci ve yetişkinlerin bu doğrultuda yetiştirilmesinin gerekliliği bir çok akademik toplantı, sempozyum, dergi ve makalelerde dile gerilmektedir. Örneğin 17-19 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen 3. Türk Bilgisayar ve Eğitimi Sempozyumunda sözlü bildiri olarak İstatistik okuryazarlığının önemine dikkat çekildiğini görüyoruz (Özmen, 2015); (Franklin, Kader, & vd.). İstatistik okuryazarlığının önemine yönelik bu vurgulamalara paralel olarak ilköğretimden üniversite kademesine kadar her öğrenim seviyesi için bireylerin istatistik okuryazarı olarak yetişmeleri arzulanmaktadır. İstatistik okuryazarlığına yönelik bu dikkat matematik ve istatistik öğretimi ile ilgili raporlarda da etkisini göstermekte ve istatistik okuryazarlığına dikkat çekilmektedir (Franklin vd., 2007; NCTM, 2000). Nitekim NCTM (2000) matematik öğretimi ile ilgili standartlarında, bireylerin istatistiksel süreci deneyimlemeleri ve istatistik alanında donanımlı yetiştirilmeleri gerektiğine işaret etmektedir.
 

İstatistik Okuryazarlığı Temel Seviye (Temel İstatistik ) isimli 169 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mehmet Arda Yılmaz tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 07.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

İstatistik Okuryazarlığı Temel Seviye (Temel İstatistik ) pdf indir - indir