İttihat ve Terakki’nin Fikri Doğuşu pdf indir

tarafından
6
İttihat ve Terakki’nin Fikri Doğuşu pdf indir

İmparatorluğun en uzun yüzyılı yerini ulus devletler çağına bırakırken “Osmanlı İmparatorluğu nasıl kurtulur?” sorusu tüm aydınların zihnen ve bedenen Batı’ya gidiş bileti oldu.
İmparatorluğun tüm unsurlarını bir arada tutma düşüncesi, Jön Türk kongrelerinden İttihat ve Terakki’ye ve bugünkü ulus devlete gidişin yollarını belirledi.

Abdülhamid istibdadından kaçan aydınların Batılı fikirlerle temasları ve bu fikirlerden bir Osmanlılık üst kimliği yaratma gayreti ideolojik farklılıkların sınırlarını belirledi. Kongreler öncesi dönemde muhaliflere göz açtırmayan Abdülhamid baskısından kaçan aydınların daha özgür bir imparatorluk inşa etme ideali, kongreler sırasında farklı yollara saparken çoğulculuk imkânı yerini hiziplere bıraktı. 
Stefano Taglia, o dönemin panoramasını gözler önüne sererek farklı ideolojilerin öncü isimleri ve fikirlerini irdelerken bugünün siyasetinin tarihsel geçmişini, kökenlerini ve izlerini sürüyor.
 
 

İttihat ve Terakki’nin Fikri Doğuşu isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; Stefano Taglia tarafından yazılmış ve FOL KİTAP yayınevinin 20.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İttihat ve Terakki’nin Fikri Doğuşu pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.