Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Önlenmesinde Kades Uygulaması pdf indir

tarafından
6
Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Önlenmesinde Kades Uygulaması pdf indir

Kadın Acil Destek Sistemi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan aile, kadın ve çocukların korunmasına ilişkin devletten beklenen yükümlülüklerin bir gereği olarak şiddet eylemlerinin etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulması ayrıca alınması gereken adli ve idari önlemlerin de ivedi bir şekilde alınarak uygulanmasının bir parçasıdır. Bunun yanı sıra KADES, taraf olunan uluslararası sözleşmelerle yükümlü kılınan ve şiddet eylemleri gerçekleştikten sonra bunun takibini yapmak ve failleri cezalandırmaktan ibaret olmayıp şiddetin önlenmesini içeren, devletlerin kadına karşı şiddetle mücadeledeki özen yükümlülüğü kapsamında da değerlendirilmektedir.
KADES uygulamasının kolay erişilebilir olması ve her kadının kullanımına sunulması konu hakkında gelinen noktayı gözler önüne sermekte, ihbarlara ulaşım ve müdahale süresi bakımından başarısı tescillenmektedir. Dünyaya örnek teşkil eden uygulamanın tanıtım faaliyetlerinin devamlılığı insan hayatı açısından önem kazanmakta ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kadına verdiği değerin altını çizmektedir.
 

Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Önlenmesinde Kades Uygulaması isimli 304 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve TİAV yayınevinin 17.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Önlenmesinde Kades Uygulaması pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.